DAY 1 – Total Body

WARM UP

 

1- BURPEE (X30 ripetizioni)

 

2- JUMPING JACKS (X2 minuti)

 

3- TRX (X80 ripetizioni)

 

WORKOUT (ripeti per 4 ROUND)

1- PLANK SIDE TO SIDE (X15 ripetizioni per lato)

 

2- SHOULDER TO SHOULDER (X1 minuto)

 

3- PUSH UP (X10 ripetizioni)

 

4- PIKE (X40 secondi)

 

5- MOUNTAIN CLIMBER (X1 minuto)

 

6- PIKE TO PLANK (X16 ripetizioni)

 

7- JUMP SQUAT (X1 minuto)

 

8- ROWING (X20 ripetizioni per braccio)

 

STRETCHING