Day 5 – Potenziamento (settimana 1)

WARM UP

 

1- SKI (X1 minuto)

 

2- MOUNTAIN CLIMBER (X1 minuto)

 

3- PLANK SIDE TO SIDE (X25 ripetizioni)

 

4- PUSH UP BEGINNER (X20 ripetizioni)

 

5- CALF (X25 ripetizioni)

 

6- JUMP SQUAT (X30 ripetizioni)

 

7- ARNOLD PRESS (X20 ripetizioni)

 

8- CRAB WALK (X40 secondi)

 

STRETCHING